THÙNG ĐỰNG SƠN NƯỚC

BAO BÌ NHỰA

TẠO HẠT CÁC LOẠI VỀ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Đạt

0908 590 222 - 0704487001

LON 1L

Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp trắng 1L
Thùng trắng nắp trắng 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L