THÙNG ĐỰNG SƠN NƯỚC

BAO BÌ NHỰA

TẠO HẠT CÁC LOẠI VỀ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Đạt

0908 590 222 - 0704487001

THÙNG TRẮNG 4L

Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp cam 4L
Thùng trắng nắp cam 4L
Thùng trắng nắp trắng 4L
Thùng trắng nắp trắng 4L