THÙNG ĐỰNG SƠN NƯỚC

BAO BÌ NHỰA

TẠO HẠT CÁC LOẠI VỀ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Đạt

0908 590 222 - 0704487001

THÙNG TRẮNG 5L

Thùng trắng nắp trắng 5L
Thùng trắng nắp trắng 5L
Thùng trắng nắp cam 5L
Thùng trắng nắp cam 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng cam nắp đỏ 5L
Thùng cam nắp đỏ 5L