THÙNG ĐỰNG SƠN NƯỚC

BAO BÌ NHỰA

TẠO HẠT CÁC LOẠI VỀ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Đạt

0908 590 222 - 0704487001

POM VÀ HIPS

Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM
Hạt nhựa POM